@durmush_tm - Durmuş

Biz şadyýan wagtymyz aýdymyñ sazyny diñleýäs, gamgyn wagtymyz aýdymyñ sözüni diñleýäs... 🎶
Advertisement
durmush_tm
3

Durmuşda kelläñizi dik tutuñ, Kellesi aşakda bolanyñ JELLADY köp bolar! #durmush_tm #durmuş #video #soygi #manyly #wideo #adamlar #ashgabat #ahal #mary #balkan #lebap #dashoguz #turkmenistan

durmush_tm
12

Ýadyñda sakla, Ýüregi bilen söýenler, Kellesinden çykaryp bilmezler. #durmush_tm #manyly #soygi #ayralyk #biwepa #adamlar #oglanlar #gyzlar #ashgabat #ahal #mary #balkan #lebap #dashoguz #turkmenistan

durmush_tm
3

Her gözel gyz terbiýeli bolman biler. Emma her terbiýeli gyz, gözeldir. #durmush_tm #durmuş #video #gyzlar #gyz #adamlar #manyly #wideo #soygi #bagt #ashgabat #ahal #mary #balkan #lebap #dashoguz #turkmenistan

durmush_tm
0

Adamlaryñ gowy tarapyny görmäge çalşyñ, Erbet tarapyny olaryñ özleri görkezýär! #durmush_tm #durmuş #manylysozler #adamlar #danasozler #soygi #soygisozleri #ashgabat #ahal #mary #balkan #lebap #dashoguz #turkmenistan

Advertisement
durmush_tm
17

Telefonuñ sesi açyk bolsada, "ýazdymyka" diýip seredip durjak şekilde söýmäñ. #durmush_tm #durmuş #video #ayralyk #soygi #wideo #soygisozleri #manyly #manylysozler #adamlar #oglanlar #gyzlar #ashgabat #ahal #mary #balkan #lebap #dashoguz #turkmenist

Advertisement
durmush_tm
4

Adamyñ iñ gowy dosty-Ejesidir. Ol hiç haçanam görüplik etmez erbet zady dilemez. Onuñ gözlerinde mydama çagasyna bolan söýgi, ynam bardyr. #durmush_tm #durmuş #mashgala #manylysozler #soygi #soygisozleri #danasozler #ashgabat #ahal #mary #balkan #le